PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Bon zatrudnieniowy dla osób do 30 roku życia

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Urząd może przyznać bon zatrudnieniowy, który zapewni pracodawcy 12-miesięczną refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu Urząd przyznał ten bon.

Bon zatrudnieniowy może otrzymać  zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego,
  • znalazła pracodawcę, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu okresu refundacji na okres kolejnych 6 miesiecy,
  • ma przydzielony I lub II profil pomocy i  przyznanie bonu zostało uwzględnione w ustalonym z doradcą Indywidualnym Planie Działania dla tej osoby.

Realizacja bonu następuje na podstawie umowy zawieranej przez Urząd z pracodawcą.

Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu okresu refundacji przez kolejnych 6 miesięcy.

Refundacja jest wypłacana do wysokości zasiłku dla bezrobotnych i stanowi pomoc de minimis.

Wnioski o przyznanie bonu zatrudnieniowego są wydawane i przyjmowane przez indywidualnych doradców klienta.

Dokumenty takie jak: wniosek o wydanie bonu zatrudnieniowego, bon zatrudnieniowy znajdują się na głównej stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

KONTAKT - PUP PABIANICE:

  Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków
osób bezrobotnych - bony zatrudnieniowe
pok. 117 - I piętro, bud. B

Stanowisko 2 - 42 22 54 270

Stanowisko 3 - 42 22 54 271

pok. 118 - I piętro, bud. B

Stanowisko 5 - 42 22 54 274

Stanowisko 6 - 42 22 54 273

pok. 119 - I piętro, bud. B

Stanowisko 7 - 42 22 54 203

Stanowisko 9 - 42 22 54 204

pok. 124 - I piętro, bud. B

Stanowisko 10 - 42 22 54 295

Stanowisko 11 - 42 22 54 275

Stanowisko 12 - 42 22 54 276

Stanowisko 13 - 42 22 54 277

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

 

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków
osób bezrobotnych - bony zatrudnieniowe
  pok. 1 42 21 11 916 wew. 15 

42 21 11 916 wew. 16

  pok. 2 42 21 119 16 wew. 17

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149) - art. 66m.

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Pamela Modrof

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2014-07-22 09:34 | Redagował: Admin PUP 2018-07-10 13:14
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4228

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl