PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Program Aktywizacja i Integracja

Powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja–PAI (art. 62a. ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149).

Głównym celem Programu Aktywizacja i Integracja jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych, dla których Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach ustalił III profil pomocy oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny.

Program Aktywizacja i Integracja stwarza dodatkowe możliwości aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania w bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy.

PAI składa się z  dwóch modułów:

  1. Aktywizacyjnego - obejmującego prace społecznie użyteczne;
  2. Integracyjnego - obejmującego zajęcia aktywizacyjne.

Całkowity czas realizacji Programu Aktywizacja i Integracja  wynosi 2 miesiące.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)

.

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Małgorzata Śpionek

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2015-03-17 12:53 | Redagował: Admin PUP 2015-03-17 12:56
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3266

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl