PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

Informator jest adresowany zarówno do osób, które właśnie zakończyły edukację i dopiero rozpoczynają poszukiwanie pracy,  oraz tych osób,  które już pracowały i straciły zatrudnienie.
Urząd pracy obsługuje nie tylko osoby bezrobotne ale aktywnie wspomaga osoby poszukujące pracy, czyli również te, które chcą ją z różnych przyczyn zmienić.

W tym dziale znajdą Państwo podstawowe informacje o rejestracji w urzędzie, statusie osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, ich prawach jak i obowiązkach.

Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 926) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149).

Informujemy, iż w myśl ww. przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu pracy jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tutejszym zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania.

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Ewa Weber-Grabowska

.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 09:08 | Redagował: Admin PUP 2017-01-12 15:02
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 36440

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl