PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Bon na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia

 Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Urząd może przyznać bon na zasiedlenie, w związku z podjęciem przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania jeżeli:

  1. z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  3. będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 Wydanie i realizacja bonu odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą a wnioskującym.

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie  są  przyjmowane przez  doradców klienta.

KONTAKT - PUP PABIANICE:

  Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków
osób bezrobotnych - bony zatrudnieniowe
pok. 117 - I piętro, bud. B

Stanowisko 1 - 42 22 54 269

Stanowisko 2 - 42 22 54 270

Stanowisko 3 - 42 22 54 271

pok. 118 - I piętro, bud. B

Stanowisko 4 - 42 22 54 272

Stanowisko 5 - 42 22 54 274

pok. 119 - I piętro, bud. B

Stanowisko 7 - 42 22 54 203

Stanowisko 9 - 42 22 54 204

pok. 124 - I piętro, bud. B

Stanowisko 10 - 42 22 54 295

Stanowisko 11 - 42 22 54 275

Stanowisko 12 - 42 22 54 276

Stanowisko 13 - 42 22 54 277

pok. 215 - II piętro, bud. B

Stanowisko 15 - 42 22 54 284

pok. 216 - II piętro, bud. B

Stanowisko 16 - 42 22 54 289

pok. 217 - II piętro, bud. B

Stanowisko 17 - 42 22 54 284

pok. 218 - II piętro, bud. B

Stanowisko 18 - 42 22 54 285

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

 

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków
osób bezrobotnych - bony zatrudnieniowe
pok. 1 42 21 11 916 wew. 15

42 21 11 916 wew. 16

pok. 2 42 21 119 16 wew. 17
pok. 5 42 21 119 16 wew. 12
Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2017-03-17 07:33 | Redagował: Admin PUP 2017-03-20 07:55
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 962

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl