PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Formy aktywizacji i wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy

W tym dziale znajdą Państwo informacje na temat form wsparcia i aktywizacji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy na rynku pracy. Są one adresowane do osób zarejestrowanych w Urzędzie jako bezrobotni lub poszukujący pracy. Szczegółowe informacji o tym, kto i na jakich zasadach może z nich skorzystać znajdują się w zakładach "Informacje ogólne" na poszczególnych podstronach tego działu.

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach prowadzi następujące formy wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)

 

 

 

 

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 09:52 | Redagował: Admin PUP 2015-03-04 12:50
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8002

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl