PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

EURES (EURopean Employment Services) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy mającą na celu wzmacnianie mobilności pracowniczej, ułatwianie podejmowania pracy w dowolnym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii) oraz pomoc osobom poszukującym pracy w uzyskaniu satysfakcjonującego zatrudnienia.

 www.eures.praca.gov.pl

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Usługi EURES skierowane do osób poszukujących pracy:

 - dostęp do zagranicznych ofert pracy publikowanych:

  • przez publiczne służby zatrudnienia z krajów UE/EOG na Portalu Mobilności Zawodowej EURES Komisji Europejskiej;
  • na krajowej stronie internetowej www.eures.praca.gov.pl lub w Centralnej Bazie Ofert Pracy http://oferty.praca.gov.pl (strony te zawierają oferty zagranicznych pracodawców szczególnie zainteresowanych rekrutacją pracowników z Polski);

 - możliwość zamieszczenia własnego CV na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES. Aby skorzystać z tej funkcji należy zarejestrować własny profil poprzez zakładkę Mój EURES, która umożliwia przygotowanie CV w wersji on-line w dowolnym języku UE. Zamieszczone CV będzie dostępne dla pracodawców, którzy również zarejestrowali się na portalu. Funkcja Mój EURES umożliwia również otrzymywanie powiadomień na adres poczty elektronicznej nt. najnowszych ofert pracy, które odpowiadają profilowi osoby poszukującej pracy;

- dostęp do informacji w języku polskim:

  • nt. warunków życia i pracy we wszystkich krajach UE/EOG;
  • jak szukać pracy w poszczególnych krajach UE/EOG;

- dane kontaktowe do polskich doradców EURES i doradców EURES z UE/EOG;

- kalendarz wydarzeń informacyjnych i rekrutacyjnych EURES w Polsce oraz w poszczególnych krajach Europy (aktualna lista wydarzeń znajduje się w zakładce "Międzynarodowe Targi Pracy" na polskiej stronie EURES www.eures.praca.gov.pl lub w „Kalendarzu wydarzeń” na europejskim portalu mobilności zawodowej EURES www.eures.europa.eu).

Przed rozpoczęciem poszukiwania pracy z danego kraju/krajów warto:

 - zebrać informacje o rynku pracy wybranego kraju (informacje te są dostępne w dziale „Poznaj warunki życia i pracy” na polskiej stronie EURES www.eures.praca.gov.pl),

- dowiedzieć się, w jaki sposób należy przygotować dokumenty aplikacyjne,

- poznać prawa i obowiązki osób szukających pracy / zatrudnionych w wybranym kraju, które mogą się znacznie różnić od praw i obowiązków krajowych.

Uwaga: Umowa z zagranicznym pracodawcą zostaje zawarta, co do zasady, zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.

 Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.

Usługi EURES skierowane do sektora absolwentów:

- działania z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy www.eures.europa.eu
- działania informacyjne:

  • PLOTEUS – portal o możliwościach kształcenia w Europie;
  • Europejski Portal Młodzieżowy – informacje dotyczące wolontariatu, nauki oraz staży w Unii Europejskiej;
  • EURODESK – Europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

KONTAKT - PUP PABIANICE:

Czynność

Miejsce w urzędzie

Telefon

Informacje o ofertach

Pok. 222, II piętro, bud. B

42 22 54 290

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

Czynność

Miejsce w urzędzie

Telefon

Informacje o ofertach

Pok. 6

42 21 11 916 wew. 13

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Anna Błoch

 

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 09:59 | Redagował: Admin PUP 2018-01-08 10:33
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3568

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl