PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Przyznanie statusu poszukującego pracy

Zarejestrować się jako poszukujący pracy można jeżeli:

  • poszukuje się zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Osoba poszukująca pracy może być zarejestrowana w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

 

KONTAKT - PUP PABIANICE:

  Miejsce w urzędzie Telefon
Informacja parter, bud. A 42 22 54 254

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

  Miejsce w urzędzie Telefon
Informacja      pok. 6 (I piętro) 42 21 11 916 wew. 13

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149 z e zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299).

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Ewa Weber-Grabowska

.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-03 10:33 | Redagował: Admin PUP 2016-01-14 11:28
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2657

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl