PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Rejestracja bezrobotnych

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1065 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1299.)

 

 

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 09:11 | Redagował: Admin PUP 2016-01-14 11:45
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6244

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl