PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

CEPHD Certified European Passive House Designer Europejski Certyfikowany Projektant Doradca Budownictwa Pasywnego

(2016-10-26)

ZAPROSZENIE DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy niżej wymienionego szkolenia, realizowanego w ramach Funduszu Pracy.

  „CEPHD Certified European Passive House Designer – Europejski, Certyfikowany, Projektant/Doradca Budownictwa Pasywnego”,  przy następujących założeniach:

a)      liczba osób bezrobotnych skierowanych przez PUP Pabianice – 1 osoba,

b)      proponowany termin rozpoczęcia szkolenia – nie wcześniej, niż 02.11.2016r.,

c)       proponowana liczba godzin szkolenia – 86 godzin,

Kryteria wyboru i warunki realizacji szkolenia zgodne z Zasadami organizowania szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w 2016 roku (www.puppabianice.pl). Oferta dotyczy usługi szkoleniowej do 30 000 euro.

W przypadku zainteresowania niniejszym zaproszeniem, prosimy o wypełnienie załączonego formularza ofertowego i przesłanie go do dnia 28.10.2016r. do godz. 1400 na adres email: sekretariat@puppabianice.pl lub faxem: 42 215 23 00. Wybór instytucji szkoleniowej nastąpi
w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru ofert.

Postępowanie może zostać unieważnione w sytuacji:

  1. nie złożenia żadnej oferty;
  2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  3. podjęcia przez Dyrektora Urzędu decyzji w sprawie unieważnienia postępowania
    z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie PUP Pabianice, ul. Waryńskiego 11, bud. B, pok. 217 lub pod nr telefonu  42 22 54 284 lub 42 22 54 285.

 Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Anna Wiśniewska

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
plik w formacie DOC FORMULARZ OFERTOWY FP 24-05-16 14:32 64.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 64.5KB) pobierz
Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2016-03-01 14:02 | Redagował: Admin PUP 2016-10-26 14:08:25
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 62581

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl