PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, iż od dnia 01.01.2018 r. uległy zmianie przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Oprócz rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom będzie można uzyskać dla cudzoziemca zezwolenie na pracę sezonową.

Załatwianie wszelkich spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców, tj.:

  • rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,
  • wydawanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych,
  • wydawanie zezwoleń na pracę sezonową

 odbywa się w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11, w budynku B, II piętro, pokój 222.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej tutejszego Urzędu Pracy w zakładkach: -> Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz -> Zezwolenie na pracę sezonową.

Jednocześnie informujemy, iż obsługa pracodawców z terenu Konstantynowa Łódzkiego i gminy Lutomiersk - w zakresie zatrudniania cudzoziemców - została przeniesiona do Urzędu Pracy w Pabianicach.

Formularze wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy znajdują się na głównej stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania”.


 Filmy informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców.

Zatrudnianie cudzoziemców - nowelizacja przepisów w 2018 roku (1)
Zatrudnianie cudzoziemców - nowelizacja przepisów w 2018 roku (2)
Zatrudnianie cudzoziemca - krok po proku
Zatrudnianie cudzoziemca (4) - Praca sezonowa w rolnictwie, turystyce i leśnictwie
Zatrudnianie cudzoziemców (5) - Co warto wiedzieć dzwoniąc na infolinię ?

 

KONTAKT - PUP PABIANICE I FILIA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI:

 

Miejsce w urzędzie

Telefon

 Wydawanie i przyjmowanie dokumentów

 pok. 222 - II piętro, bud. B

 42 22 54 290

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2345);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2350).

 

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Anna Błoch

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 10:31 | Redagował: Admin PUP 2018-08-13 11:52
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3629

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl