PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Staże

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Maksymalny okres odbywania stażu u pracodawcy wynosi 6 miesięcy, a w przypadku osób do 30 roku życia nawet do 12 miesięcy.  Zasady stażu  znajdują się na stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W trakcie stażu nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, staż umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego.

UWAGA !!!

To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu wypełniony wniosek o organizację stażu,  który można pobrać osobiście w urzędzie lub pobrać ze strony internetowej. Dokumenty takie jak: wniosek na staż, załączniki do wniosku  na staż znajdują się na głównej stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy, wg. programu określonego w umowie.

Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium.


KONTAKT - PUP PABIANICE:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków pok. 111 - I piętro, bud. A

42 22 54 263

42 21 55 526

Zawieranie umów pok. 108 - I piętro, bud. A

42 22 54 296

42 22 54 209

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
 Wydawanie i przyjmowanie wniosków pok. 7  42 21 11 916 wew. 14
Zawieranie umów pok. 6  42 21 11 916 wew. 13

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)

  Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Aneta Karasińska

 

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Admin PUP 2017-01-16 08:57
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8875

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl