PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Urząd Pracy

Kontakt
Ochrona danych osobowych
Zielona Linia
Programy i projekty
Analizy i statystyki
Powiatowa Rada Rynku Pracy
Tłumacz języka migowego
Zamówienia publiczne
Zamówienia do 30 000 euro
2015
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przydatne linki
Ocena pracy Urzędu
Ocena strony internetowej
  • Informacje ogólne

22.06.2015 Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych do składania ofert

ZAPROSZENIE DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

DO SKŁADANIA OFERT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy niżej wymienionego szkolenia realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (I)” – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  1.  „Obsługa kas fiskalnych z terminalem płatniczym”  dla 7 osób bezrobotnych.

Kryteria wyboru i warunki realizacji szkolenia zgodne z Zasadami organizowania szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w 2015 roku (www.puppabianice.pl). Oferta dotyczy usługi szkoleniowej do 30.000 Euro.

W przypadku zainteresowania niniejszym zaproszeniem, prosimy o wypełnienie załączonego formularza ofertowego i przesłanie go do dnia 29.06.2015r., do godz. 14.00 na adres email: lub faxem: 42 215-23-00. Wybór instytucji szkoleniowej nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru ofert.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie PUP Pabianice,
ul. Waryńskiego 11, bud. B, pok. 217 lub pod nr telefonu  42 22-54-284 lub 42 22-54-285.

 

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Anna Wiśniewska

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zaproszenie dla instutucji 4 [ 1 ]
plik w formacie DOC FORMULARZ OFERTOWY - PO WER.doc 22-06-15 15:09 133KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 133KB) pobierz
Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2015-06-24 07:22 | Redagował: Admin PUP 2015-06-24 07:26
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1370

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl