PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Urząd Pracy

Kontakt
Ochrona danych osobowych
Zielona Linia
Programy i projekty
Analizy i statystyki
Powiatowa Rada Rynku Pracy
Tłumacz języka migowego
Zamówienia publiczne
Zamówienia do 30 000 euro
2015
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przydatne linki
Ocena pracy Urzędu
Ocena strony internetowej
  • Informacje ogólne

10.03.2015 - Zakup usługi szkoleniowej pod nazwą ABC Magazynu - Fakturowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza do składania ofert na zakup usługi szkoleniowej dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Pabianicach w 2015 r. pod nazwą „ABC Magazynu
- Fakturowanie”.

Zamówienie prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – zamówienie nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro wyrażonej w złotych – i stanowi wyłącznie zaproszenie do składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2015 r. o godz. 12:00.Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Ewa Janiak

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: ABC Magazyn - Fakturowanie [ 7 ]
plik w formacie PDF 1-zapytanie ofertowe.pdf 11-03-15 09:57 290.88KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 290.88KB) pobierz
plik w formacie PDF 2-formularz ofertowy z programem szkolenia zał.nr 1.pdf 11-03-15 09:57 216.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 216.08KB) pobierz
plik w formacie PDF 3-oświadsczenie o spełn.warunków zał. 2.pdf 11-03-15 09:57 144.8KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 144.8KB) pobierz
plik w formacie PDF 4-oswiadczenie ofertowe_załącznik nr 3.pdf 11-03-15 09:57 142.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 142.14KB) pobierz
plik w formacie PDF 5-preliminarz kosztów zał.nr 4.pdf 11-03-15 09:57 192.91KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 192.91KB) pobierz
plik w formacie PDF 6-Umowa WZÓR zał. 5.pdf 11-03-15 09:57 196.52KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 196.52KB) pobierz
plik w formacie PDF 7-Ankieta zał. 6.pdf 11-03-15 09:57 115.75KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 115.75KB) pobierz
Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2015-03-10 14:47 | Redagował: Małgorzata Firlej 2015-03-10 14:59
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 835

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl