PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Urząd Pracy

Kontakt
Ochrona danych osobowych
Zielona Linia
Programy i projekty
Analizy i statystyki
Powiatowa Rada Rynku Pracy
Tłumacz języka migowego
Zamówienia publiczne
Zamówienia do 30 000 euro
2015
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przydatne linki
Ocena pracy Urzędu
Ocena strony internetowej
  • Informacje ogólne

14.01.2015 - Zakup i dostawa materiałów biurowych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w 2015 r.

Zamówienie składa się z 4 części, na które będą zawarte z Wykonawcami osobne umowy.

  1. Część I – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w 2015 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do zapytania ofertowego. Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV)  30190000-7.
  2. Część II – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa druków akcydensowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w 2015 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1b do zapytania ofertowego. Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV)  22000000-0.
  3. Część III – przedmiotem jest zakup i dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w 2015 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1c do zapytania ofertowego. Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV)  30197630-1.
  4. Część IV – przedmiotem jest zakup i dostawa kopert na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w 2015 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1d do zapytania ofertowego. Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV)  30199230-1.

 Zamówienie prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – zamówienie nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro wyrażonej w złotych – i stanowi wyłącznie zaproszenie do składania ofert.

 Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2015 r. o godz. 12:00.

Załączniki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zakup i dostawa materiałów biurowych 14.01.2015 [ 5 ]
plik w formacie JPG zawiadomienie o wyborze - I część.jpg 22-01-15 15:00 684.25KB pobierz plik w formacie JPG (rozmiar: 684.25KB) pobierz
plik w formacie JPG zawiadomienie o wyborze - II część.jpg 22-01-15 15:02 681.09KB pobierz plik w formacie JPG (rozmiar: 681.09KB) pobierz
plik w formacie JPG zawiadomienie o wyborze - III część.jpg 22-01-15 15:02 689.79KB pobierz plik w formacie JPG (rozmiar: 689.79KB) pobierz
plik w formacie JPG zawiadomienie o wyborze - IV część.jpg 22-01-15 15:02 682.05KB pobierz plik w formacie JPG (rozmiar: 682.05KB) pobierz
plik w formacie ZIP Zakup i dostawa materiałów biurowych 14.01.2015 - załączniki.zip 22-01-15 15:20 3.34MB pobierz plik w formacie ZIP (rozmiar: 3.34MB) pobierz
Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2015-01-14 13:26 | Redagował: Admin PUP 2015-01-23 08:21
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2003

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl