PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Urząd Pracy

Kontakt
Ochrona danych osobowych
Zielona Linia
Programy i projekty
Analizy i statystyki
Powiatowa Rada Rynku Pracy
Tłumacz języka migowego
Zamówienia publiczne
Zamówienia do 30 000 euro
2015
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przydatne linki
Ocena pracy Urzędu
Ocena strony internetowej
  • Informacje ogólne

16.11.2015 Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych do składania ofert

ZAPROSZENIE DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

DO SKŁADANIA OFERT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy niżej wymienionego szkolenia, realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (I)”

 „Home Staging i Home Staging Biznes” przy następujących założeniach:

a)      liczba osób skierowanych przez PUP Pabianice  – 1 osoba,

b)      termin szkolenia – kurs musi się zakończyć najpóźniej 18.12.2015r.,

c)       proponowana liczba godzin szkolenia – 24 godziny.

Kryteria wyboru i warunki realizacji szkolenia zgodne z Zasadami organizowania szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w 2015 roku (www.puppabianice.pl). Oferta dotyczy usługi szkoleniowej do 30.000 Euro.

W przypadku zainteresowania niniejszym zaproszeniem, prosimy o wypełnienie załączonego formularza ofertowego i przesłanie go do dnia 20.11.2015r., do godz. 14.00 na adres email: lub faxem: 42 215-23-00. Wybór instytucji szkoleniowej nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru ofert.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie PUP Pabianice, ul. Waryńskiego 11, bud. B, pok. 217 lub pod nr telefonu  42 22-54-284 lub 42 22-54-285.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zaproszenie dla instutucji 5 [ 2 ]
plik w formacie DOC FORMULARZ OFERTOWY - RPO.doc 23-06-15 15:10 123KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 123KB) pobierz
plik w formacie DOC ZASADY SZKOLEŃ 2015.doc 16-09-15 09:05 132KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 132KB) pobierz
Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2015-11-16 13:20 | Redagował: Admin PUP 2015-11-16 13:21
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1247

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl