PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

PUP Pabianice
Adres ul.Waryńskiego 11
95-200 Pabianice
Budynek PUP Pabianice
Telefony + 48 42 22 54 200 Centrala
+ 48 42 215 70 71 Sekretariat
Faks + 48 42 215 23 00
E-mail
BIP http://bip.puppabianice.pl/
WWW http://puppabianice.pl/
REGON 472283771
NIP 7311026927

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

 

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  8.00 – 14.00

 

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP Pabianice udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

PUP Pabianice

PUP Pabianice
Otwórz w nowym oknie
PUP Pabianice
Otwórz w nowym oknie
PUP Pabianice
Otwórz w nowym oknie
PUP Pabianice
Otwórz w nowym oknie
PUP Pabianice
Otwórz w nowym oknie
PUP Pabianice
Otwórz w nowym oknie
PUP Pabianice
Otwórz w nowym oknie
PUP Pabianice
Otwórz w nowym oknie
PUP Pabianice
Otwórz w nowym oknie
PUP Pabianice - filia
Otwórz w nowym oknie

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 09:38 | Redagował: Admin PUP 2017-03-24 10:17
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 27977

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl