PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Tłumacz języka migowego

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 roku, nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępnienia osobom uprawnionym (czyli osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) usługi pozwalającej na komunikowanie się.
Urząd powinien zapewnić osobie uprawnionej możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Pabianicach przy ul. Waryńskiego 11.

Osoby uprawnione chcące po raz pierwszy skorzystać usług Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach powinny zgłosić chęć skorzystania z przysługującego im uprawnienia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania  co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia  do:

Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
ul. Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice
e-mail: ,
faks : +48 42 215 23 00 
tel.     + 48 42 2254 200 

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-11-17 08:34 | Redagował: Paulina Kukielińska 2014-08-01 12:57
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2712

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl