PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

28.03.2017 - Zakup i dostawa materiałów biurowych RPO

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w 2017 roku w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Zamówienie prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) – zamówienie nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro wyrażonej w złotych – i stanowi wyłącznie zaproszenie do składania ofert.

 Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2017 r. o godz. 12:00.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie części IX pkt 1 Zapytania ofertowego z dnia 28 marca 2017 r. znak: KA-2713-2/AWŻ/17, Powiat Pabianicki – Powiatowy Urząd  Pracy w Pabianicach, zawiadamia, że postępowanie KA-2713-2/AWŻ/17 na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w 2017 roku w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zostało unieważnione.

Jednocześnie informuje, iż w związku z unieważnieniem postępowania, Zamawiający nie dokonał wyboru wykonawcy. Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Agnieszka Winerowicz-Żmuda

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: mat_biur__RPO_280317 [ 1 ]
plik w formacie ZIP mat_biur__RPO_280317.zip 28-03-17 08:36 718.68KB pobierz plik w formacie ZIP (rozmiar: 718.68KB) pobierz
Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2017-03-28 09:42 | Redagował: Admin PUP 2017-04-07 09:50
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 651

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl