PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Urząd Pracy

Kontakt
Ochrona danych osobowych
Zielona Linia
Programy i projekty
Analizy i statystyki
Powiatowa Rada Rynku Pracy
Tłumacz języka migowego
Zamówienia publiczne
Zamówienia do 30 000 euro
2015
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przydatne linki
Ocena pracy Urzędu
Ocena strony internetowej
  • Informacje ogólne

12.06.2015 Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych do składania ofert 2

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawców niżej wymienionych szkoleń realizowanych w ramach środków PFRON:

  1.  „Studium Coachingu MLC”  dla 1 osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy,
  2. „Księgowość II stopnia”  dla 1 osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy.

Kryteria wyboru i warunki realizacji szkolenia zgodne z Zasadami organizowania szkoleń
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w 2015 roku (www.puppabianice.pl). Oferta dotyczy usługi szkoleniowej do 30.000 Euro.

W przypadku zainteresowania niniejszym zaproszeniem, prosimy o wypełnienie załączonego formularza ofertowego i przesłanie go do dnia 18.06.2015r. na adres email: lub faxem: 42 215 23 00. Wybór instytucji szkoleniowej nastąpi
w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru ofert.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie PUP Pabianice,
ul. Waryńskiego 11, bud. B, pok. 218 lub pod nr telefonu  42 22 54 285 lub 42 22 54 284.

 

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie :    Ewa Janiak

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zaproszenie dla instutucji 3 [ 1 ]
plik w formacie DOC FORMULARZ OFERTOWY - PFRON.doc 15-06-15 11:42 71KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 71KB) pobierz
Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2015-06-15 08:45 | Redagował: Admin PUP 2015-06-24 07:27
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1497

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl