PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Urząd Pracy

Kontakt
Ochrona danych osobowych
Zielona Linia
Programy i projekty
Analizy i statystyki
Powiatowa Rada Rynku Pracy
Tłumacz języka migowego
Zamówienia publiczne
Zamówienia do 30 000 euro
2015
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przydatne linki
Ocena pracy Urzędu
Ocena strony internetowej
  • Informacje ogólne

15.07.2015 Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych do składania ofertZAPROSZENIE DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

DO SKŁADANIA OFERT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy niżej wymienionego szkolenia realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (I)” – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  1.  „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”  przy następujących założeniach:

a)      liczba uczestników szkolenia – 1 osoba,

b)      proponowana liczba godzin szkolenia – 70 godzin,

c)       proponowany termin szkolenia – sierpień 2015r.

Kryteria wyboru i warunki realizacji szkolenia zgodne z Zasadami organizowania szkoleń
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w 2015 roku (www.puppabianice.pl). Oferta dotyczy usługi szkoleniowej do 30.000 Euro.

W przypadku zainteresowania niniejszym zaproszeniem, prosimy o wypełnienie załączonego formularza ofertowego i przesłanie go do dnia 22.07.2015r., do godz. 14.00 na adres email: lub faxem: 42 215-23-00. Wybór instytucji szkoleniowej nastąpi
w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru ofert.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie PUP Pabianice,
ul. Waryńskiego 11, bud. B, pok. 217 lub pod nr telefonu  42 22-54-284 lub 42 22-54-285.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zaproszenie dla instutucj 7 [ 2 ]
plik w formacie DOC FORMULARZ OFERTOWY - PO WER.doc 15-07-15 14:04 133KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 133KB) pobierz
plik w formacie DOC ZASADY SZKOLEŃ 2015.doc 16-09-15 09:05 132KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 132KB) pobierz
Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2015-07-15 14:10 | Redagował: Admin PUP 2015-07-15 14:11
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1380

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl