PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Urząd Pracy

Kontakt
Ochrona danych osobowych
Zielona Linia
Programy i projekty
Analizy i statystyki
Powiatowa Rada Rynku Pracy
Tłumacz języka migowego
Zamówienia publiczne
Zamówienia do 30 000 euro
2015
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przydatne linki
Ocena pracy Urzędu
Ocena strony internetowej
  • Informacje ogólne

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych do składania ofert

 
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawców niżej wymienionych szkoleń:

  1.  „Osteopatia Strukturalna i Chiropraktyka wg dr Ackermanna”  dla 1 osoby bezrobotnej.
  2.  „Operator koparki jednonaczyniowej”  dla 1 osoby bezrobotnej.
  3.   „Uprawnienia elektryczne do 1kV”  dla 1 osoby bezrobotnej.


Kryteria wyboru i warunki realizacji szkolenia zgodne z Zasadami organizowania szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w 2015 roku (www.puppabianice.pl). Oferta dotyczy usługi szkoleniowej do 30.000 Euro.

W przypadku zainteresowania niniejszym zaproszeniem, prosimy o wypełnienie załączonego formularza ofertowego i przesłanie go do dnia 17.06.2015r. na adres email: lub faxem: 42 215 23 00. Wybór instytucji szkoleniowej nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru ofert.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie PUP Pabianice, ul. Waryńskiego 11, bud. B, pok. 218 lub pod nr telefonu  42 22 54 285.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2015-06-11 15:29 | Redagował: Admin PUP 2015-06-12 07:56
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1479

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl