PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

 

Usługi elektroniczne dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Usługi elektroniczne dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Stwórz własne CV on-line !


Rejestracja przez internet !


Wymagany podpis elektroniczny

lub profil zaufany ePUAP

 

 

  Zgloszenie oferty pracy

Pismo do urzędu Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania 
Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia
Zgłoszenie wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia Zgłoszenie podjęcia pracy

Zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej

 

Powiatowy Urząd Pracy nie prowadzi bazy cv bezrobotnych i poszukujących pracy zgłaszanych przez stronę www.
Kreator CV może być wykorzystywany tylko na własne potrzeby.

 

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 08:05 | Redagował: Admin PUP 2017-08-08 13:35
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 13062

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl